Gürültüye Bağlı İşitme Kaybına Neden Olabilecek Dokuz İş

İşitme Kaybı Bir Hastanın Hayatının Her Yönünde Olumsuz Bir Etkiye Sahip Olabilir Toplumda çok fazla insan, işitme kaybını bir sorun olarak görmezden geliyor. İşitme kaybı ölümcül bir durum olmasa bile, bu kişinin hayatını tehdit etmediği anlamına gelmez. İşitme problemi, birey üzerinde stres veya anksiyete vb. aynı etkilerin çoğuna sahip olabilir ve her geçen gün ruhsal sağlığını bozabilir. Tedavi Edilmeyen İşitme Kaybının Kişinin Yaşamına Etkisi Nelerdir? Başkalarıyla iletişim, günlük yaşam için çok önemlidir. İşitme problemi olmayan bir kişi, işitme problemi ortaya çıktığında etkili bir şekilde etkileşim kurma yeteneğini kaybederek birçok farklı sosyal bağı zayıflar. Çevremizdeki kişilerle iletişim, günlük yaşam için çok önemlidir. İşitme kayıplı bir kişinin… • İlişkiler; İşitme kaybının, iletişim kaybı nedeniyle eşler arasında yakınlık kaybına, öfke veya kızgınlık duygularına neden olduğunu bildirirler. Yanlış duyulan bir yorum, tartışmalara, kaçırılan randevulara ve hatta duyguları incitmeye ve çiftler arasında büyüyen bir sürtüşmeye yol açabilir. • Arkadaşlıklar; Birbirimizle paylaşma yeteneği, sosyal bağlarımızı ve ilişkilerimizi güçlendirir. İşitme kaybı kötüleştikçe, işitme kayıplı bireyler genellikle sosyal ortamlardan kaçınırlar, insanların kendilerine farklı davranacağından çekindikleri(kaygı) için arkadaşlarından ve aile üyelerinden uzaklaşırlar. • Çalışma Hayatı; İşitme kaybı, bir çalışanın işini bırakmasına veya erken emekli olmasına neden olup, gelirin yanı sıra sağlığı ve bağımsızlığını da etkileyebilir. • Ruh sağlığı . İşitme kaybıyla başa çıkmanın stresi, kişinin zihinsel durumuna büyük zarar verebilir. Başkalarının durumu (kaygı) farkedeceğinden veya işitme azlığının hayal kırıklığından dolayı sinirleneceğinden endişelenebilir. • Sosyal izolasyon; İşitme problemi yaşayan kişiler zaman içinde kendilerini yalnızlığa itebilirler. Sosyal olarak izole edilmiş insanlar, başkalarıyla çok az günlük iletişim kurar, tatmin edici ilişkileri çok azdır ve aidiyet duygusundan yoksundur. Sosyal izolasyon, kötü beslenme, sigara, alkol kullanımı, egzersiz eksikliği, depresyon, bunama, zayıf uyku ve kalp hastalığı riskini artırabilir. • Demans (di-men-sha); İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalara göre yaşlılarda işitme kaybının bilişsel gerileme ve bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığına yol açtığı ancak işitme cihazı, cochlear implant gibi yardımcı cihazlar kullanılması ile demans riskinin azaldığı ortaya konuldu. Kalıcı işitme kayıplarında-Tedavi edilmeyen işitme kayıplarında bu kadar çok şey söz konusu olduğunda,işitme cihazı kullanmamak için hiçbir neden yok.Sizi Adres İşitme Cihazı Merkezlerine işitme testi yaptırmanız için bekleriz.Randevu için 0541 632 49 92 nolu telefonu arayınız. Gürültüye Bağlı İşitme Kaybına Neden Olabilecek Dokuz İş Tehlikeli ortamlarda çalışmanın, çalışanların ömür boyu sürecek ve geri dönülemez hastalıklara maruz kalmasına neden olabileceğinin muhtemelen farkındasınızdır. Birçok insan gürültülü bir çalışma ortamının uzun vadeli etkilerini dikkate almıyor - işle ilgili işitme kaybı her yıl milyonlarca insanı etkiliyor. İşitme Kaybına Neden Olabilecek Meslekler Aşırı gürültü, ani ses patlamaları ve titreşimler iç kulağın yapılarına zarar vererek işitme kaybına ve kulaklarda çınlamaya (tinnitus) neden olabilir. Bazı işler diğerlerinden daha büyük bir tehdit oluştursa da, gürültü seviyeleri 80 desibelin (dB) üzerinde olan herhangi bir ortamda çalışanlar, potansiyel olarak işitme kaybına maruz kalabilir: 1. Endüstriyel çalışanları; Fabrika çalışanları, makinelerin sürekli uğultusuyla karşı karşıya kalıyor, madenciler patlamalara maruz kalıyor ve keresteciler rutin olarak motorlu testerelere kabul edilebilir dB seviyelerinin çok üzerinde dayanıyor. 2. İnşaat işçileri; Şantiye alanlarında kullanılan iş makineleri ve aletler 140 dB'ye kadar sesler çıkabiliyor.Şantiye alanlarında tıkaç kullanılmadığında kalıcı veya geçici işitme kayıplarına neden olabilir. 3. Çiftçiler; Çiftçiler, hızla makineleşmeye başlamalarıyla ve hatta yüksek veya tiz hayvan sesleri nedeniyle sık sık işitme kaybından muzdariptir. 4. Bakım ekipleri; Çöp kamyonları, kar püskürtücüler, çim biçme makineleri, yaprak üfleyiciler, bakım ve çevre düzenlemesi için kullanılan araçlar koruyucu önlemler alınmadığında işitme sağlığına zarar verebilir. 5. Eğlence Sektörü çalışanları; Yüksek gürültülü ortamlar işitmemizi her zaman tehdit etmektedir.Eğlence merkezleri veya düğün salonunda yüksek ses, bu ortamlarda gürültü seviyelerinin yasal seviyeleri geçmesi o ortamlarda çalışanların ve bulunanların kalıcı veya geçici işitme kaybı yaşamalarına sebep olabilir. 6. Sağlık çalışanları; Acil tıp teknisyenleri (ATT'ler) sürekli olarak ambulans ve polis arabası sirenlerine maruz kalır ve kısa bir sürede işitmeye zarar verebilir. 7. Havayolu çalışanları; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 85 dB’in üstündeki seslere maruz kalmak işitme kaybına neden olmaktadır. Havayolu çalışanları koruyucu önlemler almadıklarında işitme kaybı yaşamaları kaçınılmazdır. 8. Müzik ve spor endüstrisi çalışanları . Bir konsere veya spor etkinliğine katılan herkes, dinleyiciler, müzisyenler, sporcular ve hediyelik eşya satan kişiler de dahil olmak üzere işitme hasarı riski altındadır. 9. Öğretmenler . Sınıflar ve okul koridorları çoğu insanın düşündüğünden daha gürültülü. Yangın alarmları, çanlar, bağıran çocuklar, kilitli dolaplar, baş üstü anonslar ve hatta sınıfın uğultusu bile zamanla işitmeye zarar verebilir. Türkiye’de mesleki hastalıklar arasında en fazla işitme kaybı yer almaktadır.Ülkemizde tespit edilen mesleki işitme kayıplarının yüzbinlerce olduğu tahmin ediliyor. En kolay önlenebilir meslek hastalıklarından biri olduğu halde yeterli önlem alınmaması, her yıl yüzlerce işçinin işitme kaybı yaşamasına sebep oluyor. İşitme duyunuz hasar gördüğünde, geri yüklenemeyebilir. Yüksek gürültü seviyelerinde çalışan herhangi bir kişi, daha fazla işitme hasarını önlemek için uygun tıkaç takmalıdır. İşinizin işitme duyunuzu etkileyip etkilemediğini öğrenmek için, Adres İşitme Cihazı Merkezlerinde işitme taraması planlamak için 0541 632 49 92 numarayı arayın!
Whatsapp