İşitme Cihazının Ana Parçaları

İşitme cihazlarının tamamında genel olarak dört ana bölüm bulunmaktadır. ■ Mikrofon, ■ Amplifikatör (yükseltici) ■ Receiver (hoparlör) ■ Güç kaynağı (batarya) a) mikrofon: Akustik enerjiyi serbest alandan toplayarak elektriksel enerjiye dönüştürür. mikrofon çeşitleri; 1) Çok yönlü ( Omni-directional) mikrofon Her yönden gelen seslere duyarlıdır. 2) Yönlendirilmiş ( Directional) mikrofon Belli yönlerden gelen seslere seçici olarak duyarlı,özellikle önden gelen seslere duyarlıdır. 3) ’Adaptif directional mikrofon Konuşma seslerinin geldiği yere duyarlıdır. b) amplifikatör (yükseltici): En önemli yapıdır. Gelen akımın güçlendirlmesini sağlar. Analog : Programlanabilir analog Dijital : Pinyal işleyiciler mevcuttur. c) hoparlör: Ampkifikasyona uğramış elektriksel enerjiyi akustik enerjiye dönüştürür. Tersine işleyen mikrofonlardır. işitme cihazlarında iki çeşit hoparlör sistemi kullanılmaktadır. Hava yolu hoparlörleri: Elektrik enerjisini doğrudan akustik enerjiye dönüştürürler. Kemik yolu hoparlörleri (Vibratör): Elektrik enerjisini akustik enerjiye değil, titreşim (vibrasyon) enerjisine dönüştürürler. d) güç kaynağı (pil) ; İşitme cihazının içinde yer alan bölümlerin çalışabilmesi için gerekli olan elektrik enerjisini sağlayan bölümdür. İşitme cihazlarında bu amaçla piller ve akümülatörler kullanılmaktadır.
Whatsapp