İşitme Cihazı Pili İçin SGK Ödeme Yapıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu İle sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi raporuna istinaden; işitme cihazı başına haftada en fazla 2 (iki) adet işitme cihazı pili olmak üzere en fazla 1(bir) yıllık miktarının bedeli Kurumca karşılanır.
Whatsapp