İŞİTME CİHAZI SINIFLANDIRMALARI

A)     Tip (CEP,BTE,ITE.CIC,IIC,GÖZLÜK TİPİ ,İMPLANT)

B)      Teknoloji (analog, digital, programlanabilir)

C)      Fitting (yazılım / çocuk ve yetişkin)

 İŞİTME CİHAZI TİPLERİ

1-Hava yolu işitme cihazı

¢  1- Kulak arkası (Behind The Ear (BTE))

¢  2- Konka ( Concha)

¢  3- Kulak içi ( In The Ear (ITE))

¢  4- Kanal içi ( Completely In the Canal (CIC))

¢  5-Tam kanal içi (invisible in the canal (IIC))

¢  6-Cep tipi

2- Kemik yolu işitme cihazı

¢  1- Gözlük tipi İ.C

¢  2- Baş bandı ile kullanılan K.Y.İ.C

İŞİTME CİHAZI TEKNOLOJİLERİ

¢  Analog sinyal işleyici

¢  Dijital olarak kontrol edilen analog sinyal işleyici

¢  Dijital sinyal işleyici

1-ANALOG SİNYAL İŞLEYİCİ

    En basit modelinde, akustik uyaran mikrofon tarafından elektrik enerjisine çevrildikten sonra güçlendirilerek (amplifikatör) hoparlöre iletilir ve tekrar akustik enerjiye dönüşür.


2- DİJİTAL OLARAK KONTROL EDİLEN ANALOG SİNYAL İŞLEYİCİ

Klasik işitme cihazlarına eklenen, özel filtre sistemlerinin ve farklı frekans aralıklarında fonksiyon gören birden çok otomatik kazanç kontrol devresinin, sisteme eklenen dijital bir devre aracılığı ile kontrol edilmesine olanak sağlayan işitme cihazlarıdır .

 

3-DİJİTAL SİNYAL İŞLEYİCİ

Mikrofondan gelen elektirik enerjisi, analog-dijital çeviriciye gelerek burada belirli zaman aralıkları ile analiz edilerek, sayısal birimlere çevrilir ve dijital olarak kodlanır. Bu kodlamalar sistemdeki bilgisayara kaydedilir.

 

FİTTİNGE GÖRE İŞİTME CİHAZLARI

¢  Çocuk

¢  Yetişkin

¢  İşitme derecesi, tipi, konfigürasyonu

¢  Özel durumlar

¢  Cros-Bicros

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.