İşitme kaybı: işitme yollarının herhangi bir basamağında meydana gelen patolojiler nedeniyle çevredeki seslerin algılanmamasına denir.işitme kaybı bireylerin konuşma ve anlama becerilerini bozmakla beraberetrafıyla iletişim kurmasına engel olur.ayrıca,eğitim ve öğretim hayatlarını olumsuz etkiliyerek iş edinmelerini engelleyici  önemli sosyal problemlere yol açar.

İşitme kaybı tipleri

İşitme kaybının pek çok sebebi bulunmaktadır.işitme kaybı,geliştiği yaşa göre konjenital  akkiz olarak sınıflandırılabileceği gibi,işitme yollarında patolojinin lokalizasyonuna göre de sınıflandırılabilir.

Patolojinin lokalizasyonlarına göreişitme kayıp tipleri 5’e ayrılmaktadır.

1.iletim tipi işitme kaybı

2.sensörinöral işitme kaybı

3.mikst tipi işitme kaybı

4.santral işitme kaybı

5.fonksiyonel ( organik olmayan, psikojenik)tip işitme kaybı

1-iletim tipi işitme kaybı; dış ve orta kulak patolojilerinden  kaynaklı bir işitme kaybıdır. Tıbbi olarak tedavi edilebilir. tedavisi mümkün olmayan durumlarda cihaz önerilir. Konuşmayı ayırtetme skorları en yüksek olan  hasta grubu olduğundan işitme cihazından maximum seviyede yarar görürler.

2- sensörinöral işitme kaybı; kokleadaki algılayıcı hücrelerin (tüylü hücreler) zarar görmesi veya olmamasından kaynaklı kalıcı bir işitme kaybıdır. nedenleri ise; akustik travma, viral enfeksiyonlar, meniere sendromu, antibiyotikler,kafa travması, presbiakuzi, menenjit ve aşırı gürültü olarak sayabiliriz.bu hastalığa sahip kişiler genelde ‘’duyuyorum ama anlamıyorum.’’şeklinde şikayet ederler.konuşanı anlayabilmeleri için üstün vasıflı işitme cihazı kullanmaları ve dudak okumaları gerekir.

3-mikst tipi işitme kaybı; Hem iç kulakta hem de dış ve orta kulakta oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir deyimle, aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır.

Bu işitme kaybına sahip kişiler, bazı kelimeleri gayet iyi anlarken, diğer kelimeleri ayırt edemezler. Genelde bu hastalığın tedavide başarı oranı zayıftır. İşitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını asgariye indirgeyebilirler. Uygun kaliteli işitme cihazını, düzgün uyarlama ile kullandıklarında iyi derece fayda sağlayabilirler.

4-santral işitme kaybı; İşitme merkezinin zedelenmesi durumunda meydana gelen bir işitme kaybıdır. Koklear çekirdekler ve işitsel korteks arasında farklı nedenlerden oluşan sorunlardan meydana gelen bu tür işitme kaybının da tedavisi pek mümkün değildir.

5-fonksiyonel  işitme kaybı; Organik bir patoloji olmaksızın hastaların işitme kaybı tariflediği durumlardır. Hasta bunu bilinç dışı ya da bilinçli (temaruz) olarak yapıyor olabilir. Bu duruma psödohipakuzi adı da verilir. Bu hastaların değerlendirilmesi ilk mülakat ile başlar. Mülakat sırasında hastanın rahat iletişim kurarken işitme testinde çok ileri derecede kayıp göstermesi ve konuşurken hastanın kısık sesle konuşması simülasyonu düşündürür. Hastanın geliş nedeni de göz önüne alınmalıdır.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.